Znalectví a posudky

Vypracování znaleckých posudků v oboru:
- Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení
- Strojírenství - posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení
- Doprava silniční a městská – analýza dopravních nehod VYUŽITÍ POSUDKŮ A SLUŽEB

• vypracování znaleckých posudků o stanovení obvyklé ceny motorových a přípojných vozidel , strojů a zařízení
• ocenění při pořízení předmětu - zahrnutí či vyřazení z, do účetní evidence
• z důvodů navýšení jmění společnosti
• ocenění při transformaci společnosti
• stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením motorového nebo přípojného vozidla při dopravních nehodách, či jiných událostech
• ocenění při pojistných událostech
• ekonomické posouzení, zda u havarovaného vozidla provést opravu, nebo likvidaci.
• ocenění při majetkoprávních sporech
• ocenění při zástavním úkonu
• ocenění pro účely dědického či rozvodového řízení
• ocenění vozidla pro sociální odbor
• ocenění majetku pro účely konkursního řízení nebo likvidace,
• ocenění pro daňové účely.
• poradenství při koupi nebo prodeji motorového vozidla
• poradenství, případně zastupování při řešení pojistných událostí
• odhad ceny použitých vozidel, strojů a zařízení
• posouzení technického stavu vozidel, strojů a zařízení
• kontrola účtů za provedené opravy vozidel, strojů a zařízení
• kontrola provedených výplat pojistných plnění, za poškození vozidel, strojů a zařízení
• poradenství při nákupu použitých a nových motorových vozidel, strojů a zařízení
• analýza průběhu dopravní nehody, pohyby účastníků v jednotném čase a prostoru, pohyb posádky ve vozidle

Doplňkové služby:

- měření tloušťky laku na kovových podkladech
- měření a zaměřování totální stanicí (geodetický přístroj) South
- asistenční a odtahová služba do 2,8t hmotnosti přepravovaného vozidla
- uskladnění vozidel (krytá plocha 200m2 hlídaný areál)
- zprostředkování prodeje vozidel, strojů a zařízení

Podklady potřebné k vypracování posudku:

• Originál či kopie velkého technického průkazu
• Vozidlo připravené k prohlídce
• Servisní knížka, nebo jiné doklady prokazující technický stav, opravy apod.

Cena:

Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je velmi obtížné, jednoznačně určit výši odměny za jednotlivé úkony. Výše odměny bude stanovena na základě náročnosti, počtu oceňovaných vozidel, objemu činností a požadované dokumentaci. Např. ocenění osobního vozidla stojí 1 500,- až 2 000,- Kč, nákladní 2 000- až 2.500,-Kč